HALL OF FAME

R.br. Godina Datum takmičenja Ime Takmičara Prezime Takmičara Najbrže vrijeme Napomena
1 1999 29.08.1999. Jean Francois Le Roch 2:53,07 BiH Šampionat
2 2000 03.09.2000. Neven Vukasović 2:54,59 BiH Šampionat
3 2001 02.09.2001. Jean Francois Le Roch 2:46,78 BiH Šampionat
4 2002 01.09.2002. Neven Vukasović 2:51,05 BiH Šampionat
5 2003 31.08.2003. Jean Francois Le Roch 2:47,26 BiH Šampionat
6 2004 29.08.2004. Vladimir Stanković 2:29,63 CEZ
2005
7 2006 06.08.2006. Suad Hota uk. 5:26,720/2 BiH Šampionat
8 2007 05.08.2007. Suad Hota uk. 5:25,289/2 BiH Šampionat
9 2008 10.08.2008. Peter Jurena 2:35,69 CEZ
10 2009 26.07.2009. Dragan Milić 2:29,538 CEZ
11 2010 25.07.2010. Jovan Aćimić 2:25,726 CEZ
12 2011 24.07.2011. Boris Miljević 2:30,768 CEZ
13 2012 01.07.2012. Laszlo Szasz 2:14,405 CEZ
14 2013 30. 07.2013. Laszlo Szasz 2:10,169 CEZ
15 2014 17.08.2014. Laszlo Szasz 2:13,133 CEZ
16 2015 16.08.2015. Miloš Asanović 2:15,333 CEZ
17 2016 07.08.2016. Laszlo Szasz 2:13,494 CEZ
18 2017 06.08.2017. Petar Dajak 2:15.116 CEZ
19 2018 29.07.2018. Laszlo Szasz 2:08.824 CEZ
20 2019 18.08.2019 Laszlo Szasz 2:08.687 CEZ
2020 09.08.2020 OTKAZANO
21 2021 15.08.2021 Domagoj Pereković 2:15.126 CEZ
22 2022 14.08.2022 Nikola Asanović 2:07.724 CEZ

NAPOMENA:

* Od 1999. do 2016. staza Krajiška zmija je bila duga 4.100 metara. Rekord te dužine staze ostaje zauvijek u rukama Laszlo Szasza, 2:10,169, koji je postavio još 2013. godine. Od 2017. godine staza je skraćena (radi sigurnosti gledalaca oko Cilja), na 3.870 metara. Na novoj dužini staze prvi rekord je 2017. godine postavio Petar Dajak iz AK Solin sa Formulom Gloria C8F, 2:15,116.
* 2017. godine staza “Krajiška zmija” je radi sigurnosnih razloga za takmičare i publiku, skraćena za 230 metara, pa je istovremeno najbrže vrijeme 2017. godine i novi rekord Staze!